Techniki twórczego myślenia

creative-thinking

Na spotkaniu w dniu 14 maja mieliśmy zaszczyt gościć pana dra Tomasza Brańkę, prodziekana do spraw studentów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Tematem wykładu były techniki oraz idea twórczego myślenia. Dowiedzieliśmy się miedzy innymi że:

  • 10 najbardziej poszukiwanych zawodów świata w roku 2010 nie istniało w roku 2004,
  • jesteśmy pierwszym pokoleniem, które jest szkolone do zawodów, których jeszcze nie znamy,
  • każdy z nas do około 38 roku przebranżowi się 10-14 razy.

Znaczna część wykładu była poświęcona mediom jako nowej władzy na świecie. Rozmawialiśmy o kreowaniu rzeczywistości przez media a także dowiedzieliśmy się na jaką skalę Internet jest częścią naszego życia. To zagadnienie dobrze obrazowały podane na wykładzie przykłady:

  • jedno na osiem dzisiejszych małżeństw w USA poznało się w Internecie,
  • Facebook ma 845 miliarda użytkowników (biorąc pod uwagę liczebność, byłby to trzeci kraj na świecie po Chinach i Indiach), z czego znaczna część loguje się każdego dnia tuż po przebudzeniu.

Dr Brańka pokazał nam przykłady zadań z rekrutacji w dużych korporacjach, które opierają się na kreatywnym myśleniu. Na przykładzie artykułu naukowego Leonarda Reada „I, pencil” dowiedzieliśmy się postępie, który zawdzięczamy współpracy międzyludzkiej, wspólnym rozwiązywaniu problemów, co wyróżnia nas ze wszystkich zwierząt. Zagadnienia przedstawione na wykładzie były bardzo intrygujące, uświadomiliśmy sobie, że umiejętność kreatywnego i twórczego myślenia jest bardzo przydatna również na co dzień, ponieważ dzięki niej wiele problemów można rozwiązać w łatwiejszy i szybszy sposób. Mamy nadzieję, że to nie było ostatnie spotkanie z dr Brańką.